Dela erfarenhet och kunskap med Socialpsykiatriskt Forum

Uddevalla

Socialpsykiatriskt forums vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas.

Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra.

Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål. 

Läs hela visionen här

Aktuellt

Föreningsaktiviteter

2016-02-10

Välkommen till föreningens årsmöte den 4 mars i Stockholm! Glöm inte att förnya ditt medlemskap! Vi behöver ditt stöd.

Om IPS och ACT

2015-05-10

Går det att använda dessa metoder framgångsrikt i Sverige och i så fall hur? I de psykosociala riktlinjerna för schizofreni förordas dessa metoder som nu är utvärderade under svenska förhållanden.

Pengar, vänner och psykiska problem

2015-05-10

Nu finns en FOU-rapport från Blekinge kompetenscentrum om pengar, vänner och psykiska problem. Studien har också blivit en teaterpjäs som spelats i Stockholm under våren.Författare till studien är Alain Topor, Ingemar Ljungqvist, Leif Bohman, Anneli Malmborg och J Quijote (pseudonym)

Rapport om boendestöd av Alain Topor

2015-05-09

Alain Topor berättar i rapporten ”Boendestödjarnas erfarenhetskunskap” om en studie som han har gjort på beställning av Lidingö stad. En intervjustudie om boendestöd.

Socialpsykiatriskt Forums årskonferens

2015-05-09

I höst arrangerar vi en kunskapskonferens om arbetets betydelse. Arbete till varje pris? Är arbete verkligen det viktigaste för oss och vad menar vi egentligen med att ha ett arbete? Hur ser vägarna in i ett arbete ut för personer som lever med psykisk ohälsa? Finns det goda alternativ till arbete och kan hinder bli en möjlighet?

Föreningens årsmöte 20 mars

2015-02-25

Kallelse till årsmöte fredagen 20 mars kl 13:00. Mötet hålls på RSMH:s förbundskansli i Stockholm, på Instrumentvägen 10, Hägersten, (röda T-banelinjen mot Norsborg, avstigning på station Örnsberg). Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlas. Innan årsmötet bjuder vi på en föreläsning av vår styrelseledamot Per Enarsson.

Medlemskap

2015-01-12

Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till ett nytt spännande år med Socialpsykiatriskt Forum. Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2015. Det gör du genom att betala in 300 kr på föreningens plusgiro 921 17 45-6. Avgiften för organisationer/företag är 1 000 kronor. Samtidigt sänder du ett mejl till föreningens kansli och lämnar namn- och adressuppgifter, adressen är info@socialpsykiatrisktforum.nu

Nationell konferens 2014 - Återhämtning mot psykisk hälsa

2014-09-29

Blekinge kompetenscentrum (BKC) inbjuder till Nationell konferens i Ronneby 2 december 2014. Blekingeparaplyet i samverkan med Socialstyrelsen, SKL, Hjärnkoll, Socialpsykiatriskt Forum och NSPH.Presentation av från delprojekten "Kultur och hälsa", "Pengar och ensamhet" samt "Brukarinflytande".

Kallelse till föreningens årsmöte

2014-03-02

28 mars kl 13:30 hos RSMH på Instrumentvägen 10 i Stockholm. ACT-teamet i Malmö presenterar sin verksamhet som inledning till årsmötet. Processledare Gunilla Cruce, psykiater Måns Gerle och brukarspecialisten AnnCharlotte Björklund berättar om hur det är att arbeta enligt ACT-modellen (ACT=Assertive Community Treatment). . För deltagande i seminariet tas en avgift om 100 kr, kontant betalning.

Nyhetsbrev 1, 2014

2014-03-02

Årets första nyhetsbrev och det sista med Pia Johansson som webredaktör. Här presenteras nyheter rörande föreningen och några andra aktualiteter.

Attityder förändras

2014-02-13

Allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa har förändrats under åren då projektet Hjärnkoll bedrivits, enligt hemsidan för Handisam.

K2 tioårsjubilerar

2014-01-31

Återhämtnings-och rehabiliteringsenheten K2 i Östersund firar tio år och bjuder på föreläsningar

ACT- projekt i Malmö

2014-01-31

I Malmö pågår ett Accertive Community Treatment projekt (förkortat ACT) sedan något år tillbaka.

Minuskonto

2014-01-23

Kampanjen Hjärnkolls rapport, Minuskontot som berör de ekonomiska villkoren för människor med psykisk funktionsnedsättning, finns nu tillgänglig.– Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa

2014-01-22

Framgångsrikt arbete med mänskliga rättigheter för människor med psykisk ohälsa kan premieras genom en utmärkelse som delas ut av ”Geneva Prize Foundation for Human Rights in Psychiatry”.

Avhandling om personligt ombud av Klockmo

2014-01-20

Hösten 2013 lades en avhandling fram om personligt ombud av Carolina Klockmo.

Psykisk hälsa i fokus i norr

2014-01-20

Under innevarande år, 2014, sätter Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting fokus på psykisk hälsa.

Broschyr om anhörigstöd

2014-01-20

"Anhörig - Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa" är en skrift tänkt för anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Utbildning via nätet om psykosociala insatser vid schizofreni

2014-01-20

Personal som möter människor med schizofreni och andra psykoser kan via den nätbaserade Kunskapsguiden utbilda sig om psykosociala insatser vid nämnd typ av problematik.

Sammanställning från konferens i Lund

2014-01-20

Filmade sekvenser och presentationer från ”The 11th Community Mental Health (CMH) conference” i Lund 3-4 juni 2013, finns tillgängliga.

Hjärnkoll om ekonomiska villkor

2013-12-12

En ny rapport från kampanjen Hjärnkoll rörande ekonomiska villkor för människor med psykisk ohälsa finns tillgänglig.

Harry hämtar en femhundring

2013-11-04

Varje månad hämtar Harry femhundra kronor som han får använda efter egen önskan. ”Det är som att glänta på dörren till ett bättre liv. En framtid.” Så beskriver Harry, en av deltagarna i projektet ”Pengar, vänner och psykiska problem” i Blekinge, situationen, enligt artikel från Dagens arena.

Webbutbildning rörande psykosociala insatser

2013-11-04

Socialstyrelsen lanserar webbaserad utbildning rörande psykosociala insatser vid schizofreni.

Dom banar väg för rätt till sjukersättning

2013-10-10

En prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan leda till att fler får rätt till sjukersättning.

Lägesrapport PRIO

2013-10-01

En lägesrapport, rörande handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa, finns tillgänglig.

Förordning om statsbidrag PO

2013-09-16

Förordning (SFS 2013:522) om statsbidrag till personligt ombud träder i kraft den 1 augusti 2013.

OBS – radio om DSM 5

2013-09-16

OBS – ett program i Sveriges radio P1 har i en serie belyst diagnosmanualen DSM 5.

Staffan, personligt ombud

2013-09-12

Tankar och erfarenheter hos ett personligt ombud kan man följa via bloggen som PO-Staffan har.

Premiär för förbandslåda

2013-09-11

Kampanjen Hjärnkoll lanserar nu världens första förbandslåda för själen.

Inför valet år 2014

2013-09-11

Se filmad paneldebatt med representanter för sju riksdagspartier från Handikappförbundens kongress tidigare i år.